วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดที่ 7 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร


แบบฝึกหัดที่ 7 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร


เมื่อคลิกรูปภาพแล้ว จะไปสู่เว็บเนื้อหาที่จะมาเป็นคำตอบในคำถาม อ่านๆดีๆ  ให้เข้าใจ สงสัยให้มาถามครูเอปสมิธนะครับ โผ้มมม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา