วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(มีงาน) อีกแล้ววววว อิอิ


คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในรูปแบบของผังมโนทัศน์

(Mind map)

เนื้อหาอยู่ข้างล่าง

บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้


หมายเหตุ  ให้ส่งท้ายชั่วโมงที่ 2 เวลา 11.30 น.


วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ชิ้นงานนี้ มี 10 คะแนน แบบฝึกการปฏิบัติ


จำนวนหน้าของเพาเวอร์พอย 3-5 สไลด์

เพื่อค้นหานักพัฒนาในอนาคต

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บทที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์ในอนาคต


คลิกที่ลิงก์เว็บ 
เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการเรียนรู้ครับ
(ภาษาอังกฤษนี่แหละ คลิกเลย)


https://drive.google.com/open?id=0B7qguco6NGb9eUlaUkN0NEpJODQ


ปล.ถ้ามันหมุนติ้วๆ ไม่แสดงผล
1.ดาวน์โหลด มุมขวามือ
2.เมื่อโหลดได้แล้ว จะอยู่ที่ด้านล่างซ้ายมือของเรา


วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ต้นๆ

กำลังพัฒนาในครบวงจร การเรียนรู้การเรียนการสอนต้องพัฒนา
จากทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุด
เราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และทฤษฎี เทคนิคการสอน มาประยุกต์ปรับใช้

-ครูเอปสมิธ-

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเรียนการสอนในรอบต้นเทอม 1/2560

วันนี้ได้นำเว็บไซต์ของครูผู้สอนเข้าใช้เพื่อต่อยอดทางการศึกษา
กับให้ผู้เรียน และเพิ่มบรรยากาศในชั้นเรียนไปในตัว

-ข่าวสารกับครูเอปสมิธ-

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1-2 /2560 สพม.เขต 23 สกลนคร


วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
จัดโดย  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ.สกลนคร
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร


วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา