วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โปรแกรมตัดต่อภาพสไลด์ (ทดลองใช้)

คลิกเพื่อรับโปรแกรมได้เลยครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา