วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

การทำรูปเล่มรายงาน

ขอบคุณแหล่งความรู้ดีๆ http://www.xn--72c0bbad8bdd9kc3e3e.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา