วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1-2 /2560 สพม.เขต 23 สกลนคร


วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560
จัดโดย  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จ.สกลนคร
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา