วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บรรยากาศการเรียนการสอน สัปดาห์ต้นๆ

กำลังพัฒนาในครบวงจร การเรียนรู้การเรียนการสอนต้องพัฒนา
จากทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุด
เราเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และทฤษฎี เทคนิคการสอน มาประยุกต์ปรับใช้

-ครูเอปสมิธ-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา