วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเรียนการสอนในรอบต้นเทอม 1/2560

วันนี้ได้นำเว็บไซต์ของครูผู้สอนเข้าใช้เพื่อต่อยอดทางการศึกษา
กับให้ผู้เรียน และเพิ่มบรรยากาศในชั้นเรียนไปในตัว

-ข่าวสารกับครูเอปสมิธ-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา