วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ชิ้นงานนี้ มี 10 คะแนน แบบฝึกการปฏิบัติ


จำนวนหน้าของเพาเวอร์พอย 3-5 สไลด์

เพื่อค้นหานักพัฒนาในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา