วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ปุ่มแป้นพิมพ์

https://docs.google.com/presentation/d/1Qaa3vmcGhBlgrySvU05sGXVSEjGlwclhfOBAFxgw8NU/edit

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา